افتتاح اولین مرکز استارتاپ محیط زیست شهرتهران

اولین مرکز استارتاپ محیط زیست با حضور محمدمهدی ذوالفقاری مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان ذوق سومین شهر هوشمند ، خانم مهندس

مصاحبه با مدیران اولین مدرسه استارت آپ توسط همشهری آنلاین

هلدینگ دانش بنیان ذوق در مدرسه استارت آپ ذوق مهمان دوستان همشهری آنلاین کسب‌وکار پردرآمد با غول چراغ جادو این روزها استارت

افتتاح سومین مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند تهران بزرگ

 افتتاح سومین مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در منطقه ۱۰ روابط عمومی هلدینگ ذوق خبر داد:سومین مرکز نوآوری و

توسعه کارآفرینی با سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی

گزارش همشهری آنلاین از مجموعه هلدینگ ذوق و مدرسه استارت آپی ذوق حمایت رایگان از ایده‌پردازی تا ارائه محصول در